بسم الله الرحمن الرحم
"Dan kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau.
Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. "
[al-Ankabut, 29:64]

Friday, April 5, 2013

Apa Guna?


Apa guna kita bersengketa?
Tak lama mana hidup kita.

Apa guna kita bermusuh?
Hasad dan dendam harus dimansuh.

Hidup ini bukan untuk bermusuhan.
Tapi untuk saling berkasih-sayang'
lengkap-melengkaoi :)


Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 
Al Hujuraat: 13.

Wednesday, April 3, 2013

Serakan Ilmu

Ilmu Allah merata.

Berselerakan keliling kita.

Mahu diambil atau tidak?

Ia, terserah!

Tepuk dada, tanya sang Iman...